Pål er i Galleri Fjøset som drives av Åse Krømke.Mye spennende !Galleriet ligger i nærheten av Galleri Granholmen